Lipolaserbehandeling

Bij een liposuctie / lipolaser behandeling met tumescent vloeistof, het doel is met kleine incisies tunneltjes in de huid aan te maken om onderhuids vet vloeibaar te maken en vervolgens te verwijderen. Deze incisies zijn binnen enkele weken verdwenen.

Wat is een lipolaserbehandeling?

Bij een liposuctie / lipolaser behandeling met tumescent vloeistof, worden er kleine incisies gemaakt van 3 tot 4 mm groot. Via deze incisies wordt er met een lange, dunne stompe naald meerdere tunnels gemaakt in het onderhuidse vetweefsel om het aanwezige vet vloeibaarder te maken zodat de vetcellen vervolgens beter verwijderd kunnen worden. Deze tunnels zullen tijdens het genezingsproces na de liposuctie / lipolaser samentrekken en krimpen waardoor ook de huid samengetrokken wordt. Tijdens een liposuctie / lipolaser behandeling verwijderde vetcellen kunnen niet meer opnieuw aangemaakt worden. Na een aantal weken zullen de gemaakte incisies voor de liposuctie / lipolaser behandeling praktisch verdwenen zijn.

Onder lokale verdoving, met tumescent vloeistof

Door de toepassing van liposuctie / lipolaser is het mogelijk, om plaatselijke vetophopingen die door bijvoorbeeld diëten en sport niet verdwijnen, alsnog definitief te verwijderen en de contouren van bepaalde lichaamsdelen opnieuw vorm te geven. Een lipolaserbehandeling is een vrije nieuwe techniek, maar deze techniek heeft al wel zijn resultaten bewezen.

Een liposuctie / lipolaser behandeling vindt onder lokale verdoving plaats. Een volledige narcose, met alle daaraan verbonden voor- en nadelen, is bij een liposuctie / lipolaserbehandeling niet nodig, maar wel mogelijk.

Hoe verloopt de behandeling?

Afspraak

Tijdens de eerste consultatie wordt de behandeling besproken en de indicatie gesteld. 

Als u een liposuctie of Lipolaser behandeling overweegt, krijgt u vooraf een uitgebreid persoonlijk gesprek met onze arts om te bepalen of u een geschikte kandidaat bent om een liposuctie / lipolaser behandeling te ondergaan. Er zal gesproken worden over de te gebruiken methode, de eventuele risico's en complicaties die er mogelijk zouden kunnen optreden en natuurlijk welk resultaat u mag verwachten van een liposuctie / lipolaser behandeling

Bespreking - voorzorg

Tijdens het eerste consult over de liposuctie / lipolaser zal er gevraagd worden naar eventuele (vroegere) ziektes, het gebruik van medicijnen en aanwezige allergieën. Deze belangrijke informatie hebben wij nodig om de risico's, verbonden aan een liposuctie / lipolaser behandeling, zo klein mogelijk te houden.

Als u gebruik maakt van bloed verdunnende medicijnen, dan is het belangrijk dat u dit meldt tijdens het eerste consult voor een liposuctie / lipolaser, dit omdat deze medicijnen namelijk, na toestemming van de voorschrijvende arts, misschien tijdelijk gestaakt dienen te worden

De voorbehandeling

De liposuctie / lipolaser behandeling begint met de desinfectie en het aftekenen van de te behandelen zones. Vervolgens worden er foto's van u gemaakt voor in uw medisch dossier en kunt u plaatsnemen in de behandelstoel. U wordt lokaal verdoofd met een verdovingsmiddel op de plaatsen waar de incisies voor de liposuctie / lipolaser zullen worden gemaakt, waarna de tumescent vloeistof ingespoten wordt in het onderhuidse vetweefsel.

De behandeling

Bij een liposuctie / lipolaser behandeling met tumescent vloeistof, worden er kleine incisies gemaakt van 3 tot 4 mm groot. Via deze incisies wordt er met een lange, dunne stompe naald meerdere tunnels gemaakt in het onderhuidse vetweefsel om het aanwezige vet vloeibaarder te maken zodat de vetcellen vervolgens beter verwijderd kunnen worden.

Als de arts klaar is met de liposuctie / lipolaser behandeling, zal hij u vragen om naast de behandelstoel te gaan staan om het eindresultaat te bekijken en indien nodig nog wat aanpassingen te verrichten. Voor u bestaat dan soms al de mogelijkheid om enigermate te kunnen zien hoe het eindresultaat van de liposuctie / lipolaser behandeling zal zijn. Als de arts tevreden is met het resultaat zullen de openingen, die gebruikt zijn om tijdens de liposuctie / lipolaser het overtollige vet te verwijderen, worden afgedekt met verband en wordt u een drukpak aangetrokken

Nazorg - na de behandeling

Na de liposuctie / lipolaser behandeling zal, door het uitwerken van de plaatselijke verdoving, uw gevoel langzamerhand weer terugkomen. Dit is ook de fase waarin er lichte pijn kan gaan optreden. Vaak is een lichte pijnstiller hiervoor voldoende.

Na de  behandeling dient u een drukpak te dragen om ervoor te zorgen dat het onderhuidse weefsel weer aan elkaar hecht, zodat er geen opeenhopingen van vocht ontstaan in de smalle tunnels die zijn ontstaan tijdens de liposuctie / lipolaser.

Foto's 'voor' en 'na'

Veel voorkomende vragen rond lipolaserbehandeling

Het is gewoon toegestaan om op de dag van de liposuctie / lipolaser behandeling te eten of drinken. Het wordt door ons zelfs aangeraden om op deze dag een licht ontbijt of een lichte lunch te nuttigen. Het drinken van alcohol en het gebruik van een bodylotion zijn niet toegestaan op de dag van de liposuctie / lipolaser behandeling.

U kunt na de operatie enige napijn ondervinden door de zwelling en bloeduitstortingen. 

In geval van narcose:
u bent de eerste 24 uur, volgens de wet,  ontoerekeningsvatbaar. Dat wil onder andere zeggen dat uw handtekening de eerste 24 uur niet rechtsgeldig is. Wellicht veel belangrijker: zorg ervoor dat u eerste 24 uur niet alleen bent en ga niet alleen op stap (naar de wc bijvoorbeeld). U zou nog wat duizelig of misselijk kunnen worden door de narcose die u heeft gehad. Het is belangrijk om voldoende te drinken. De dagen na de behandeling kan het behandelde gebied beurs voelen, dit is volstrekt normaal, dit gevoel zal na enkele dagen afnemen.

Om de pijn te bestrijden mag u 8 paracetamol per dag à 500mg. Om de 6 uur 2 paracetamol van 500mg zal er voor zorgen dat u een goede bloedspiegel opbouwt, welke het beste helpt in de pijnbestrijding. In verband met het risico op een nabloeding mag u geen aspirine, diclofenac, ibuprofen etc. (Acetylsalicylzuur) gebruiken.

U kunt direct na de behandeling gewoon naar huis, maar u mag niet zelf autorijden. U moet dus zorgen dat er iemand met u mee gaat of u ophaalt.

De mensen die een liposuctie / lipolaser behandeling met tumescent vloeistof hebben ondergaan voelen zich hierna fit en goed. Door deze manier van verdoven heeft u geen last van de bijwerkingen die eventueel bij een narcose op kunnen treden.

In verband met trombosegevaar is het aan te raden om bij een lange autorit na een liposuctie / lipolaser behandeling enkele keren te stoppen om een wandelingetje te maken.

Na een liposuctie / lipolaser behandeling zult u, door de nog aanwezige tumescent vloeistof, het verband en het drukpak wat u draagt, wat dikker zijn. U kunt dan ook het beste gemakkelijke, wat losser zittende kleding aantrekken op de dag van de liposuctie / liposculpture behandeling, zoals een joggingpak. Het is verstandig om een extra onderbroek mee te nemen. De eerste 24 uur na de ingreep kunt u tumescent vloeistof lekken. Wij raden u dan ook aan gemakkelijke en goed uitwasbare kleding te dragen. Deze vloeistof kan er roze uitzien

 

Het dragen van drukverband of kleding is nodig tot 48 uur na de behandeling. Zowel overdag als 's nachts. Daarna alleen overdag. Voor de buik geldt dit nog 3 tot 4 weken. Bij een behandeling van de hals is dit 2 a 3 dagen.

Gedurende de eerste twee weken na de liposuctie / lipolaser behandeling draagt u dag en nacht de drukkleding. Daarna nog 4 weken halve dagen (12 uur), dus overdag of 's nachts. Indien u aan uw buik behandeld bent, dient u de drukkleding gedurende de avond en nacht te dragen om te voorkomen dat uw buikspieren verzwakt raken

De dag na de ingreep mag u gewoon douchen. Eventuele gaasjes kunt u vervangen door nieuwe.

Het is verstandig de eerste twee weken na de liposuctie / lipolaser behandeling niet te sporten of te zwemmen vanwege de verhoogde kans op reactieve vochtophopingen. Daarna mag u sporten met uw drukkleding aan. 6 Weken na de liposuctie / lipolaser behandeling mag u weer sporten zonder drukkleding. Wij raden u wel aan in beweging te blijven. Dit is erg belangrijk zodat de infiltratievloeistof door het lichaam afgevoerd kan worden. Een kleine wandeling is dan ook aan te bevelen.

Na een liposuctie / lipolaser behandeling is het belangrijk om veel vloeistoffen zoals vruchtensap, limonade, water en bijvoorbeeld kruidenthee te gebruiken. Het gebruik van alcohol is na een liposuctie / lipolaser behandeling niet toegestaan.

De meeste cliënten hervatten 1 a 2 dagen na een liposuctie / lipolaser behandeling hun werkzaamheden weer, maar het is niet vreemd indien u uzelf nog enkele extra dagen rust gunt

Twee tot drie weken na de behandeling komt u terug naar de kliniek voor een controle. De eindcontrole zal ongeveer 12 weken na de behandeling plaatsvinden. Indien gewenst mag u tussentijds of na deze 12 weken uiteraard langskomen voor een extra controle.

Krijgt u na de liposuctie / lipolaser behandeling last van hevige pijn, bloedingen of koorts neemt u dan direct contact op met uw behandelend arts.
U krijgt na de liposuctie / lipolaser behandeling van ons een afsprakenkaartje mee, waarop uw eerste controle afspraak is vermeld. In geval van spoed neemt u contact op met uw behandelende arts. Hiervoor krijgt u een formulier van bereikbaarheid mee, waarop al onze artsen en telefoonnummers vermeld staan.